ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

โปรแกรมประยุกต์และบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอวิชั่น จำกัด
 • ชนิดโปรแกรมประยุกต์

  Add-in/Add-on
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ

  การบัญชี, การจัดการภาษี
 • ทำงานร่วมกับ

  Microsoft Dynamics NAV 2013
 • ตามประเภทธุรกิจ

  ทั่วไป - นำไปใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ

บริษัท เอวิชั่น จำกัด ได้รับไว้วางใจจากไมโครซอฟท์ แต่งตั้งเป็น Microsoft Dynamics Partner - ERP ระดับ Silver โดยเราได้มุ่งเน้นการให้บริการ ปรึกษา และแนะนำซอฟแวร์โซลูชั่นของทางไมโครซอฟท์ คือ Microsoft Dynamics – NAV ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานของไมโครซอฟท์


Microsoft Dynamics – NAV เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานที่ครอบคลุมทุกส่วนงาน ทั้งในด้านของ


- ระบบการจัดการด้านบัญชีและการเงิน (Financial Management)

- ระบบการบริหารสินค้าและจัดจำหน่าย (Distribution)

- ระบบการผลิตและการวางแผน (Manufacturing and Planning)

- ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management - CRM)

- ระบบการบริการ (Service Management)

- eCommerceทางบริษัทฯ ได้ให้บริการ ให้การปรึกษา และนำเสนอซอฟแวร์โซลูชั่นที่สามารถรองรับธุรกิจได้หลากหลาย เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร โดยกลุ่มลูกค้าของเราเป็นองค์กรขนาดกลางถึงค่อนข้างใหญ่ที่กำลังมองหาหรือต้องการเปลี่ยนระบบใหม่


บริษัท เอวิชั่น มีทีมงานที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ตรงและมีความชำนาญทั้งในด้านการวางระบบบัญชี และระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โดยทีมงานที่ปรึกษาของเอวิชั่นได้เข้ารับการอบรมและการรับรองจากทาง Microsoft Dynamics - NAV แล้ว ซึ่งทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนา ออกแบบ และติดตั้งระบบ ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและตรงกับความต้องการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทของคุณเป็นบริษัทแนวหน้าเหนือคู่แข่ง (Competitive advantage) บุคลากรของทางเอวิชั่นมีความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาระบบ ด้วยศักยภาพนี้
ทำให้เราสามารถส่งมอบระบบที่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้บริษัทเหล่านั้นสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีขึ้นจนเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของธุรกิจนั้นๆ


นอกจากนี้ บริษัท เอวิชั่น จำกัด ได้มีการจัดทำโซลูชั่น "Thai Localization for Dynamics NAV 2013" ซึ่งผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจาก Microsoft Dynamics (CfMD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรองรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีของประเทศไทย เช่น
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- รายงานภาษีซื้อ
- รายงานภาษีขาย
- แบบแนบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- รวมถึงการรองรับการส่งภาษีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรด้วย

วัตถุประสงค์ เพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว และเพื่อลดเวลาในการจัดทำรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เอวิชั่นมีความมุ่งมั่นที่จะมีการพัฒนา Thai Localization เพื่อให้รองรับกับ NAV เวอร์ชั่นใหม่ และกฎหมายภาษีของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

** AVision Thai Localization for NAV 2013 ได้รองรับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 197) เรียบร้อยแล้ว

AVision Thai Localization for NAV 2013 ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

เวอร์ชัน

V1.0

วันที่วางจำหน่าย

1/4/2013
ภาพหน้าจอ 1 จาก 3 ภาพหน้าจอ 2 จาก 3 ภาพหน้าจอ 3 จาก 3
ภาพหน้าจอ 1 จาก 3 ภาพหน้าจอ 2 จาก 3 ภาพหน้าจอ 3 จาก 3