ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท
 • ชนิดโปรแกรมประยุกต์

  On-premises Application
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ

  การจัดทำบัญชีเงินเดือน (Payroll)
 • ทำงานร่วมกับ

  Microsoft Dynamics AX 4
 • ตามประเภทธุรกิจ

  ทั่วไป - นำไปใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ

Innoviz Payroll Module ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft