ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Innoviz Procurement Approval

โดย Innoviz Solutions Co., Ltd.
 • ชนิดโปรแกรมประยุกต์

  On-premises Application
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ

  การบัญชี, การจัดการภาษี
 • ทำงานร่วมกับ

  Microsoft Dynamics AX 4
 • ตามประเภทธุรกิจ

  การผลิต, ธุรกิจค้าปลีก, รัฐบาล

ระบบของเรา สามารถสร้าง ใบขอซื้อ โดยจะทำการตรวจสอบกับ แบบแผนการทำการอนุมัติ ที่กำหนดได้ทั้งจำนวนขั้นของการอนุมัติ ผู้อนุมัติ และจำนวนเงินที่สามารถอนุมัติได้ในแต่ละขั้น จากนั้นทำการเปลี่ยนไปเป็น ใบสั่งซื้อ โดยสามารถกำหนด ความสัมพันธ์เป็นแบบ หนึ่งใบขอซื้อต่อหนี่งใบสั่งซื้อ หลายใบขอซื้อต่อหนี่งใบสั่งซื้อ หนึ่งใบขอซื้อต่อหลายใบสั่งซื้อ และ หลายใบขอซื้อต่อหลายใบสั่งซื้อ ซึ่งจะเข้าสู่การทำงานของใบสั่งซื้อ ของ Axapta ตามปกติ

Innoviz Procurement Approval ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft