ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

โปรแกรมประยุกต์และบริการที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Business Intelligence for Dynamics AX

โดย Eclipse Computing (Thailand) Ltd.

Empowering your organization with an easy to use and self service Business Intelligence (BI) tool. Turning your numbers into resulting insight providing your organization into a competitive advantage.

An easy interface with Dynamics AX solution, it is strong in functionality to incorporate information from across the enterprise, adaptable to business growth and cost efficient to deploy and maintain.

Business Intelligence for Dynamics AX ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft