มีระดับคะแนน
4.0
4 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

โปรแกรมประยุกต์และบริการที่เกี่ยวข้อง

BETIMES SOLUTIONS (Business Intelligence)
 • ชนิดโปรแกรมประยุกต์

  Online Application
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ

  การจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ทำงานร่วมกับ

  Microsoft SharePoint Server 2010, SQL Server 2008 R2
 • ตามประเภทธุรกิจ

  ทั่วไป - นำไปใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ, สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการสร้าง

รองรับการบริหารและติดตามผลการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ โดยหัวหน้าโครงการสามารถเรียกดูผลการดำเนินงานได้ ทั้งจากโครงการ สายการบังคับบัญชา วันที่ และสถานะงาน จึงช่วยในการติดตามงาน และวิเคราะห์ Work Load ของคนในทีม เพื่อจัดการระบบงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

รีวิวล่าสุด

 • 4.0
 • ระดับคะแนนโดยรวม 4 ดาว

เกมส์ไม้ต้องการดาวโหลดผ่านwi fi บางพืนที่ไม่มีwi fi

ให้คำวิจารณ์โดย:hataitip ให้คำวิจารณ์เมื่อ:13/2/2014

ดู1 คำวิจารณ์ทั้งหมด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft