ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ
ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

ระบบบริหารจัดการองค์กรสำหรับส่วนงานราชการและมหาวิทยาลัย

โดย Innoviz Solutions Co., Ltd.

อินโนวิซ พัฒนาต่อยอด Microsoft Dynamics AX ไปสู่ระบบสำหรับการบริหารจัดการองค์กรสำหรับภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบ เพื่อรองรับกับระบบบัญชีสามมิติ และ ระบบงานงบประมาณ โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น

ระบบบริหารจัดการองค์กรสำหรับส่วนงานราชการและมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

วันที่วางจำหน่าย

1/1/2011