ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

โปรแกรมประยุกต์และบริการที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท
 • ชนิดโปรแกรมประยุกต์

  Add-in/Add-on
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ

  การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
 • ทำงานร่วมกับ

  Microsoft Dynamics AX 2009
 • ตามประเภทธุรกิจ

  ทั่วไป - นำไปใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ

Preactor is a world leader in production planning and scheduling software used by a wide range of businesses. Preactor offers a family of applications ranging from mid to long term capacity planning to detailed scheduling enabling you to lower inventory levels to reduce cost yet still be able to respond to shorter lead times to satisfy customer demand.

It is integrated with MS Dynamics ERP solutions. Currently it is used by more than 3,000 small, medium and large multinational companies.

Preactor ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft