ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

Voxtron

The Voxtron Client

โดย Voxtron
 • ชนิดโปรแกรมประยุกต์

  On-premises Application
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ

  การรับส่งข้อความ, UC, VoIP - ฮาร์ดแวร์
 • ทำงานร่วมกับ

  Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync Server 2010
 • ตามประเภทธุรกิจ

  ทั่วไป - นำไปใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ

Voxtron ได้ประสานการทำงานของสุดยอดเทคโนโลยี “การสื่อสารซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน” และ “เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างกันของลูกค้า” ส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการรวมตัวของสองเทคโนโลยีดังกล่าว คือ การใช้โปรแกรมประยุกต์ Voxtron Client รวมกับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Lync
เอกลักษ์ของการรวมสองเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนี้ ทำให้ Agent สามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดของ Microsoft Lync เช่นการสนทนาผ่านระบบวิดีโอ การใช้ร่วมกันบนเดสก์ท็อป และ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในขณะเดียวกันนั้น ศูนย์การติดต่อสื่อสารก็ยังคงให้บริการลูกค้าตามคิวที่รออยู่ และเก็บข้อมูลสถิติการทำงานของ Agent ทุกคน เพื่อใช้ในการทำรายงานโดยละเอียดต่อไปได้
การรวมกันของสองเทคโนโลยีที่นำสมัยนี้ ทำให้ผู้ใช้งาน Microsoft Lync ได้รับประโยชน์จากความสามารถทั้งหมดของ “Voxtron Communication Center” รวมถึงความสามารถในการกระจายสื่อแบบมัลติมีเดีย (เสียง อีเมล์ แฟกซ์ และการสื่อสานผ่านเว็บสนทนา) ระบบ IVR ของ Voxtron

The Voxtron Client ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft