ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

Voxtron

The Voxtron Client

โดย Voxtron
 • ชนิดโปรแกรมประยุกต์

  On-premises Application
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ

  การรับส่งข้อความ, UC, VoIP - ฮาร์ดแวร์
 • ทำงานร่วมกับ

  Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync Server 2010
 • ตามประเภทธุรกิจ

  ทั่วไป - นำไปใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ

The Voxtron Client ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft