คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์ Microsoft Pinpoint และตลาด

คำแนะนำและข้อกำหนดเพื่อช่วยคุณในการแสดงรายชื่อ

โปรไฟล์ที่บอกลูกค้าอย่างชัดแจ้งว่าความเชี่ยวชาญของคุณคืออะไรและวิธีการที่โปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์และบริการเฉพาะทางของคุณจะตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าจะสามารถเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อสร้างภาพรวมบริษัทที่แข็งแกร่งและรายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทาง และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องคุณภาพเนื้อหา การจัดรูปแบบ และการแสดงรายการในประเทศอื่นๆ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอของคุณเป็นไปตาม หลักเกณฑ์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์และบริการเฉพาะทาง ที่กำหนดไว้ของ Pinpoint และบริษัทของคุณมี URL สำหรับเว็บไซต์ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม

การสร้างและการแก้ไขโปรไฟล์

เขียนภาพรวมบริษัทของคุณในสามขั้นตอน

ใช้คำถามต่อไปนี้ตามลำดับที่กำหนดเพื่อสร้างภาพรวมบริษัทของคุณ ข้อมูลที่คุณใส่ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน เคล็ดลับ: ลูกค้าต้องการทราบสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาก้าวหน้า พวกเขาต้องการทราบถึงสิ่งที่คุณสามารถให้บริการได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่วิสัยทัศน์หรือพันธกิจของคุณ

 1. ระบุความเชี่ยวชาญของบริษัทของคุณ
  [ตัวอย่าง: บริษัท ABC Enterprises มีบริการฝึกอบรมนอกสถานที่และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์…]
 2. แจ้งประโยชน์ของสิ่งที่คุณเสนอให้ หรือปัญหาที่คุณจะช่วยลูกค้าแก้ไข
  [ตัวอย่าง: เราช่วยเสริมสร้างทักษะภาคปฏิบัติซึ่งพนักงานของคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายของคุณ]
 3. แสดงบริการเฉพาะทางและโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการนำเสนอ แสดงรายชื่อโดยใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
 4. ข้อกำหนด:

  • ต้องมีจำนวนคำขั้นต่ำ 20 คำและสูงสุดไม่เกิน 250 คำ สำหรับภาษาส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 1800 อักขระ สำหรับภาษาอื่นๆ เช่น ภาษารัสเซีย เยอรมัน ฟินแลนด์ และอื่นๆ ซึ่งคำส่วนใหญ่จะมีอักขระจำนวนมากนั้นต้องไม่เกิน 2500 อักขระ หากมีข้อสงสัย ให้ยึดค่าเริ่มต้นจำนวนคำที่น้อย
  • อธิบายถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของคุณหรือบริษัทของคุณ
  • ต้องใช้ชื่อบริษัทตามกฎหมายของคุณ
  • ไม่ควรมีคำอ้างอิง URL หรือข้อมูลติดต่ออย่างเช่น ที่อยู่บริษัท ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทคุณ
  • โดยต้องไม่อ้างถึงชื่อของบริษัทคู่ค้ารายอื่นของ Microsoft เว้นแต่บริษัทดังกล่าวจะเป็นบริษัทสาขาหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ หรือคุณมีข้อตกลงร่วมกับบริษัทคู่ค้ารายนั้นในการเป็นพันธมิตรและ/หรือส่งเสริมซึ่งกันและกันสำหรับโอกาสในการทำงานที่มีร่วมกัน

   เว้นแต่คุณจะมีข้อตกลงการทำงานร่วมกับคู่ค้ารายอื่นของ Microsoft การอ้างถึงบริษัทคู่ค้ารายอื่นในโปรไฟล์ของคุณอาจทำให้ผลการค้นหาสำหรับบริษัทของคุณเบี่ยงเบนไป และทำให้เกิดความสับสนสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หากคุณกล่าวถึงการทำงานให้กับหรือทำร่วมกับบริษัทคู่ค้ารายอื่นในอดีต โปรดขออนุญาตในการอ้างถึงจากบริษัทนั้นๆ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ: ชื่อบริษัทที่คุณแสดงใน Pinpoint ต้องเป็นชื่อบริษัทตามกฎหมายที่ลงทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในภูมิภาคของคุณ ชื่อบริษัทของคุณไม่สามารถมีผลิตภัณฑ์ของ Microsoft รวมอยู่ในชื่อ

 

เขียนรายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทางของคุณในสองขั้นตอน

เมื่อคุณเขียนภาพรวมบริษัทของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเขียนรายชื่อโปรแกรมประยุกต์และ/หรือบริการของคุณ

 1. ตั้งชื่อโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์หรือบริการเฉพาะทางของคุณ
  ควรใช้ชื่อที่สั้นและกระชับ ควรใช้ภาษาที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ข้อมูลที่คุณใส่ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน

  ข้อกำหนด:
  • ต้องมีจำนวนคำขั้นต่ำ 1 คำและสูงสุดไม่เกิน 10 คำ สำหรับภาษาส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 70 อักขระ สำหรับภาษาอื่นๆ เช่น ภาษารัสเซีย เยอรมัน ฟินแลนด์ และอื่นๆ ซึ่งคำส่วนใหญ่จะมีอักขระจำนวนมากนั้นต้องไม่เกิน 100 อักขระ หากมีข้อสงสัย ให้ยึดค่าเริ่มต้นจำนวนคำที่น้อย
  • ต้องไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่มีอยู่
  • หากบริการของคุณเป็นการขายปลีกผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ต้องมีคำว่า “การขาย” หรือ “ผู้จำหน่าย” รวมอยู่ในชื่อบริการด้วย ตัวอย่าง: ผู้จำหน่าย Microsoft Dynamics
  • อักษรตัวแรกของคำขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากชื่อข้อเสนอของคุณเป็นตราสินค้า โปรดระบุชื่อให้ตรงกับชื่อตราสินค้าทุกประการ
  • หากคุณสร้างรายการแบบเจาะจงหลายอุตสาหกรรมหรือแบบเจาะจงการใช้งานสำหรับโปรแกรมประยุกต์หรือบริการหนึ่งๆ ให้ทำให้แต่ละรายการเป็นข้อเสนอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชื่อของแต่ละข้อเสนอจะต้องแสดงให้เห็นการใช้งานหรืออุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน

   

 2. เขียนรายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทางของคุณ
  คำตอบที่ชัดเจนและสั้นกระชับสำหรับคำถามด้านล่าง ตามลำดับที่กำหนด จะเป็นการสร้างรายชื่อที่มีการเขียนอย่างดี
  • ระบุการทำงานของโปรแกรมประยุกต์หรือบริการของคุณและ/หรือปัญหาของลูกค้า
  • ระบุเทคโนโลยีของ Microsoft ที่โปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือต่อยอด
  • ทำให้เห็นประโยชน์ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้ในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  ข้อกำหนด:

  • ต้องมีจำนวนคำขั้นต่ำ 20 คำและสูงสุดไม่เกิน 250 คำ สำหรับภาษาส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 1800 อักขระ สำหรับภาษาอื่นๆ เช่น ภาษารัสเซีย เยอรมัน ฟินแลนด์ และอื่นๆ ซึ่งคำส่วนใหญ่จะมีอักขระจำนวนมากนั้นต้องไม่เกิน 2500 อักขระ หากมีข้อสงสัย ให้ยึดค่าเริ่มต้นจำนวนคำที่น้อย
  • ต้องระบุว่าโปรแกรมประยุกต์หรือบริการของคุณมีลักษณะอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง และระบุประโยชน์สำหรับลูกค้า 3-5 ประการ
  • ไม่ควรมีคำอ้างอิง URL หรือข้อมูลติดต่ออย่างเช่น ที่อยู่บริษัท ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทคุณ
  • หากคุณสร้างรายการแบบเจาะจงหลายอุตสาหกรรมหรือแบบเจาะจงการใช้งานสำหรับโปรแกรมประยุกต์หรือบริการหนึ่งๆ ให้ทำให้แต่ละรายการเป็นข้อเสนอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รายละเอียดของแต่ละข้อเสนอจะต้องมีความแตกต่างกันและมุ่งเป้าหมายโดยใช้คำสำคัญที่มีความเจาะจงไปที่การใช้งานหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ

หมายเหตุเกี่ยวกับการเลือกหมวดหมู่: เมื่อคุณสร้างรายการสำหรับโปรแกรมประยุกต์หรือบริการของคุณ คุณสามารถเลือกความต้องการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้สูงสุด สาม ประเภท เลือกอุตสาหกรรมที่ใช้ได้สูงสุด สาม อย่าง และเลือกผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ทำงานร่วมกับข้อเสนอของคุณได้สูงสุด ห้า อย่าง ยิ่งคุณมีความชัดเจนมากเท่าใดในการเลือกประเภทและในการอธิบายคุณค่าและประโยชน์ของโปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทางของคุณ โอกาสที่คุณจะได้รับความสนใจจากลูกค้าก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น รายชื่อทั่วไปที่มีการเชื่อมโยงจำนวนมากจะทำให้การจัดอันดับการค้นหาอยู่ในอันดับต่ำลง

ข้อกำหนดด้านคุณภาพและการจัดรูปแบบ

เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขโปรไฟล์ของคุณ และส่งโปรไฟล์เพื่อขออนุมัติ โปรไฟล์จะได้รับการตรวจสอบโดยสมาชิกของทีมงาน Pinpoint และทีมงานตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง คุณภาพของโปรไฟล์จะได้รับการประเมินในเรื่องต่อไปนี้:

คุณภาพของเนื้อหาและโทนเสียง

 • ควรใช้ภาษาของบุคคลที่หนึ่ง เช่น “เรามีความเชี่ยวชาญใน …” “บริการของเราจะช่วยคุณ …”
 • ภาพรวมบริษัทจะต้องมุ่งเน้นในด้าน ทักษะและความเชี่ยวชาญที่บริษัทของคุณนำเสนอ
 • รายชื่อโปรแกรมประยุกต์และบริการจะต้องให้ความสำคัญกับ สิ่งที่ข้อเสนอของคุณสามารถทำได้และประโยชน์ที่ลูกค้าสามารถคาดหวัง จากผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนการสร้างและการแก้ไขโปรไฟล์ด้านบนซึ่งจะบอกให้คุณทราบว่าควรระบุข้อมูลใดบ้าง

การจัดรูปแบบและไวยากรณ์

 • ไม่มีข้อผิดพลาดด้านการสะกดคำ ตัวพิมพ์ใหญ่ เครื่องหมายวรรคตอน หรือไวยากรณ์
 • อย่าใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ Microsoft
 • อย่าใช้รูปแบบตัวหนา ตัวเอียง หรือตัวขีดเส้นใต้
 • ไม่ใช้รูปแบบข้อความ “Rich‐Text” โปรดใช้รูปแบบข้อความล้วนเท่านั้น

แฟ้มรูปภาพ

เมื่อเพิ่มโลโก้บริษัทของคุณและภาพหน้าจอสำหรับโปรแกรมประยุกต์หรือบริการของคุณ โปรดลิงก์กับแฟ้มในรูปแบบ GIF หรือ JPEG ด้วยขนาดต่อไปนี้:

 • แฟ้มโลโก้บริษัท: ขนาดพิกเซล 100(ก) x 100(ส)
 • ภาพหน้าจอผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ขนาดพิกเซล 640(ก) x 480(ส)
ข้อกำหนดด้านประเทศและภาษา

ภาพรวมบริษัทและรายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการของคุณต้องเขียนในภาษาท้องถิ่นของภูมิภาคของคุณ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประยุกต์และบริการเฉพาะทางที่นำเสนอในสหรัฐอเมริกาและมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะปรากฏอยู่ในตลาด Pinpoint สำหรับสหรัฐอเมริกา

เมื่อส่งโปรไฟล์ของคุณไปยังตลาดใหม่ เว็บไซต์ที่คุณลิงก์ต้องใช้ภาษาเดียวกันกับภาษาของตลาด ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและคุณต้องการเพิ่มโปรไฟล์ของคุณในตลาดเยอรมัน คุณต้องลิงก์กับเว็บไซต์ของคุณในเวอร์ชันเยอรมัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแสดงรายชื่อในภาษาหรือประเทศอื่น

เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว! แล้วขั้นตอนต่อไปล่ะ

โดยปกติจะใช้เวลา ถึงสามวันทำการ กว่าจะมีการโอนข้อมูลการลงทะเบียนใน Microsoft Partner Network (MPN) ไปยังแดชบอร์ด Pinpoint หลังจากที่ข้อมูลของคุณได้ย้ายไปที่แดชบอร์ด Pinpoint แล้ว คุณสามารถ เข้าสู่ระบบแดชบอร์ด Pinpoint เพื่อตรวจสอบสถานะของภาพรวมบริษัทคุณและทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจใช้เวลา ถึง 10 วันทำการ จึงจะแสดงในเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ของ Pinpoint เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระยะเวลาที่ใช้ในการเผยแพร่โปรไฟล์

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการส่งและปรับโปรไฟล์ของคุณให้มีประสิทธิภาพ ให้ไปที่หน้า ปรับโปรไฟล์ของคุณให้เหมาะสม หรืออ่าน คำถามที่ถามบ่อยของคู่ค้า

หากคุณยังมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ ทีมสนับสนุน MPN

 

กลับไปที่ Pinpoint Partner Center