แสดงรายชื่อในภาษาหรือประเทศอื่น

ขยายการเข้าถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สร้างธุรกิจของคุณ

ด้วย Pinpoint คุณสามารถนำเสนอความเชี่ยวชาญและข้อเสนอของคุณแก่ลูกค้าธุรกิจในหลายภาษาและประเทศ/ภูมิภาคได้


เพียงทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้โปรไฟล์ที่คุณมีในประเทศ/ภูมิภาคที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเดียวกันได้ และสร้างโปรไฟล์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับประเทศ/ภูมิภาคเพิ่มเติม  ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการ โปรดอ่านข้อกำหนดสำหรับการแสดงรายชื่อด้านล่าง


ข้อกำหนด:

 • ภาพรวมบริษัทและรายชื่อโปรแกรมประยุกต์และบริการจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาที่ใช้ในตลาด Pinpoint ในประเทศที่คุณต้องการแสดงรายชื่อ
 • คุณต้องมีทั้งเว็บไซต์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นและผู้ติดต่อที่จะให้บริการลูกค้าในภาษาดังกล่าว
 • คุณไม่สามารถแสดงรายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทางในประเทศใหม่โดยไม่แสดงรายการภาพรวมบริษัทสำหรับประเทศ/ภูมิภาคนั้นๆ ก่อนได้
 • การเลือกประเทศที่สามารถใช้งานได้จะเป็นไปตามภาษาของโปรไฟล์ของคุณ รวมถึงประเทศที่เชื่อมโยงกับภาพรวมบริษัทของคุณ จะมีการแสดงเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาที่เลือกในโปรไฟล์เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างและเชื่อมโยงภาพรวมบริษัทกับภาษาและประเทศที่เหมาะสมแล้ว

เมื่อต้องการพิจารณาภาษาที่ถูกต้องสำหรับการแสดงในประเทศหรือภาษาเพิ่มเติม ให้คลิกเมนูแบบหล่นลง ประเทศ/ภูมิภาค ที่มุมขวาบนของ โฮมเพจของ Pinpoint

แสดงภาพรวมบริษัทที่มีอยู่ในประเทศอื่นที่ใช้ภาษาเดียวกัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน แดชบอร์ด Pinpoint โดยใช้ข้อมูลรับรองของบัญชี Microsoft (ซึ่งก่อนหน้านี้คือ Windows Live ID) ที่คุณใช้ในการเข้าถึง Microsoft Partner Network
 2. เลือก เพิ่มหรือแก้ไขโปรไฟล์ จากเมนูด้านซ้าย ขณะนี้คุณควรจะอยู่ที่แท็บ ภาพรวมบริษัท สีเขียว
 3. ค้นหาภาพรวมบริษัทที่ใช้ภาษาเดียวกันกับประเทศที่คุณต้องการจะแสดงรายชื่อ และในเมนูแบบหล่นลง การกระทำ ที่ด้านขวา ให้เลือก เชื่อมโยงประเทศ/ภูมิภาค
 4. จากรายการตรวจสอบ ให้เลือกประเทศเพิ่มเติมที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับภาพรวมบริษัทนี้ แล้วเลือก บันทึก

  หมายเหตุ: ในรายการตรวจสอบจะมีเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาเดียวกันเท่านั้น

โปรดรอประมาณ 10 วันทำการ ในการแสดงโปรไฟล์บนไซต์ที่ใช้งานอยู่ของ Pinpoint ในประเทศ/ภูมิภาคใหม่

แสดงภาพรวมบริษัทใหม่ในภาษาใหม่และประเทศใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน แดชบอร์ด Pinpoint โดยใช้ข้อมูลรับรองของบัญชี Microsoft (ซึ่งก่อนหน้านี้คือ Windows Live ID) ที่คุณใช้ในการเข้าถึง Microsoft Partner Network
 2. เลือก เพิ่มหรือแก้ไขโปรไฟล์ จากเมนูด้านซ้าย ขณะนี้คุณควรจะอยู่ที่แท็บ ภาพรวมบริษัท สีเขียว
 3. เลือก สร้าง
 4. เลือกภาษาใหม่สำหรับภาพรวมบริษัทใหม่
 5. เลือกประเทศ (หรือหลายประเทศ) ที่คุณต้องการให้มีการแสดงรายการภาพรวมบริษัท
 6. ป้อนรายละเอียดของบริษัทในภาษาท้องถิ่น, URL ของเว็บไซต์ และข้อมูลผู้ติดต่อ
 7. เลือก ส่งเพื่อขออนุมัติ

หมายเหตุ: ในรายการตรวจสอบจะมีเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษานี้เท่านั้น

เคล็ดลับ: ใช้คำสำคัญและวลีที่กระชับได้ใจความเพื่อให้อ่านง่ายและแสดงอยู่ในอันดับการค้นหาที่ดีขึ้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสำคัญ

ดูตัวอย่างภาพรวมบริษัท

โปรดรอประมาณ 10 วันทำการ ในการแสดงโปรไฟล์บนไซต์ที่ใช้งานอยู่ของ Pinpoint ในประเทศ/ภูมิภาคใหม่

เผยแพร่รายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการในประเทศอื่นที่ใช้ภาษาเดียวกัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน แดชบอร์ด Pinpoint โดยใช้ข้อมูลรับรองของบัญชี Microsoft (ซึ่งก่อนหน้านี้คือ Windows Live ID) ที่คุณใช้ในการเข้าถึง Microsoft Partner Network
 2. เลือก เพิ่มหรือแก้ไขโปรไฟล์ จากเมนูด้านซ้าย ขณะนี้คุณควรจะอยู่ที่แท็บ ภาพรวมบริษัท สีเขียว
 3. เลือกแท็บ โปรแกรมประยุกต์ + บริการ
 4. ค้นหารายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทางที่คุณต้องการเชื่อมโยง และในเมนูดรอปดาวน์ การกระทำ ที่ด้านขวา ให้เลือก เชื่อมโยงประเทศ/ภูมิภาค
 5. เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแสดงโปรแกรมประยุกต์หรือบริการ
 6. เลือก บันทึก ที่ด้านล่างของหน้า

โปรดรอประมาณ 10 วันทำการ ในการแสดงโปรไฟล์บนไซต์ที่ใช้งานอยู่ของ Pinpoint ในประเทศ/ภูมิภาคที่เชื่อมโยงใหม่

เผยแพร่รายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่มีอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน แดชบอร์ด Pinpoint โดยใช้ข้อมูลรับรองของบัญชี Microsoft (ซึ่งก่อนหน้านี้คือ Windows Live ID) ที่คุณใช้ในการเข้าถึง Microsoft Partner Network
 2. เลือก เพิ่มหรือแก้ไขโปรไฟล์ จากเมนูด้านซ้าย ขณะนี้คุณควรจะอยู่ที่แท็บ ภาพรวมบริษัท สีเขียว
 3. เลือกแท็บ โปรแกรมประยุกต์ + บริการ
 4. ค้นหารายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วเลือก เพิ่มรายชื่อ
 5. เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการแสดงโปรแกรมประยุกต์หรือบริการ
 6. เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแสดงโปรแกรมประยุกต์หรือบริการ
 7. ป้อนรายละเอียดโปรแกรมประยุกต์หรือบริการในภาษาท้องถิ่นและ URL ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 8. เลือก ส่งเพื่อขออนุมัติ

เคล็ดลับ: ใช้คำสำคัญและวลีที่กระชับได้ใจความเพื่อให้อ่านง่ายและแสดงอยู่ในอันดับการค้นหาที่ดีขึ้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสำคัญ

ดูตัวอย่างรายชื่อ

โปรดรอประมาณ 10 วันทำการ ในการแสดงรายชื่อบนไซต์ที่ใช้งานอยู่ของ Pinpoint ในประเทศ/ภูมิภาคใหม่