ขอต้อนรับสู่ Pinpoint Partner Center


เปิดโอกาสมากที่สุดให้กับตัวเอง เชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น


Pinpoint เป็นตลาดเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT โปรแกรมประยุกต์ และบริการเฉพาะทางที่สนับสนุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้เทคโนโลยีของ Microsoft เรียนรู้วิธีการแสดงรายชื่อข้อเสนอของคุณ เปิดโอกาสให้ข้อเสนอออกสู่สายตาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลายล้านคนทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น


หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Pinpoint

แสดงรายชื่อสองในขั้นตอน

เข้าร่วม Microsoft Partner Network เพื่อสร้าง "ภาพรวมบริษัท" ของคุณ เมื่อข้อมูลภาพรวมของคุณถ่ายโอนไปยัง Pinpoint แล้ว จะสามารถแสดงรายชื่อโปรแกรมประยุกต์และบริการเฉพาะทางของคุณได้

ปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณ

วิธีการใดที่คุณใช้ดึงดูดลูกค้าได้ดีที่สุดบน Pinpoint นำเสนอ "ภาพรวมบริษัท" ที่ชัดเจนและโน้มน้าวใจ แสดงรายการข้อเสนอ Microsoft ทั้งหมดของคุณ และดูคำวิจารณ์ของลูกค้า บริษัทที่ประเมินและปรับปรุงโปรไฟล์ Pinpoint ของตนอยู่เสมอจะได้ผลลัพธ์ที่ขึ้น

ลูกค้าเป้าหมายตามผลิตภัณฑ์

ลูกค้าธุรกิจหลายรายทราบแน่ชัดถึงสิ่งที่ตนต้องการ สามารถช่วยให้ลูกค้าเหล่านี้ค้นพบคุณได้โดยแสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และบริการของคุณภายในตลาดที่กำหนดเป้าหมายสำหรับ Microsoft Dynamics, Office 365, System Center, Windows Server และ Windows Azure

 

คุณเป็นคู่ค้าที่ลงทะเบียนของ Microsoft แต่ไม่เห็นโปรไฟล์ของคุณบน Pinpoint หรือไม่ ค้นหาสาเหตุและแก้ไขให้แสดงรายชื่อได้

มีคำถามอื่นๆ หรือไม่ อ่านคำถามที่ถามบ่อยของคู่ค้า