ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

AGSS Co., Ltd.

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

BANGKOK, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (2) 231-3855 x612
โทรสาร: +1 (2) 231-3860

กลุ่มบริษัท C.S.I. เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 440 คน และได้จดทะเบียนด้วยเงินทุน 132 ล้านบาท เราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระโดยจะพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าซึ่งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีตลอด 17 ปีที่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย

- บริการด้านการพัฒนาระบบ
- บริการด้าน Outsorce
- บริการด้านให้ความช่วยเหลือ
- บริการงานแปล
- บริการฝึกอบรมไอที

AGSS Co., Ltd. ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

การรับรอง

คู่ค้าของ Microsoft
Gold Midmarket Solution Provider