ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Bhatara Progress Co.,Ltd.

5 ดาว (ให้คะแนนโดยลูกค้า 2 ราย)

Huamak, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +1 (2) 7322090 x221
โทรสาร: +1 (2) 7329435

Bhatara Progress Co.,Ltd. เสนอ 2 บริการเฉพาะทาง:
Navision (NAV) Implementation for Food Industry (0 คำวิจารณ์)
การฝึกอบรม โดย: Bhatara Progress Co.,Ltd.
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
บริษัทอุตสาหกรรมวิวัฒน์ เป็นผู้นำในการผลิตน้ำมันพืชในประเทศไทย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ "ทิพ" ซึ่งบริษัทภัทร โปรเกรส จำกัด ได้นำเสนอ Microsoft Navision version 4.0 เพื่อช่วยในการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมด มีการสืบค้นข้อมูลได้ทุกขั้นตอน ช่วยให้ผู้บริหารได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจทางการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ... อ่านเพิ่มเติม
การให้คำปรึกษา, บริการเฉพาะทาง โดย: Bhatara Progress Co.,Ltd.
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ต้องมีการวางแผนการจัดการด้านการผลิตและการตลาดอย่างสอดคล้องกัน เพื่อสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด และส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกำหนด บริษัทภัทร โปรเกรส ได้นำเสนอ Microsoft Dynamics NAV (Navision)Business Solution ช่วยในการจัดการระบบ ERP ซึ่งประกอบด้วยระบบหลักได้แก่ ระบบบริหารบัญชีการเงิน ระบบบริหารการจัดซื้อและการขาย... อ่านเพิ่มเติม