ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

CDG MICROSYSTEMS LTD

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

Bangkok, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (2) 678-0999
โทรสาร: +66 (662) 678-0599

สองทศวรรษที่บริษัทซีดีจีเอ็ม (บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส์ จำกัด) ได้มุ่งมั่นและเดินหน้ากับบทบาทการเป็นสื่อกลาง ผู้นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการให้บริการที่ครบวงจร ให้แก่องค์กรเอกชนทุกระดับ ในฐานะ A Premier IT SOLUTIONS Provider อย่างเต็มตัว มุ่งเน้นเข้าช่วยเหลือแผนพัฒนาระบบไอทีองค์กรอย่างจริงจัง เพื่อปูพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้กับทุกองค์กร ให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันกระแสการแข่งขันที่สูงในตลาดก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงยืนหยัด ก้าวด้วยความแข็งแกร่งด้วยชื่อเสียงและความเชื่อมั่นที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรายังคงไม่หยุดยั้ง เร่งพัฒนาระบบงานภายในและเพิ่มศักยภาพสูงสุดให้กับบุคลากรภายใน เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการกับฐานลูกค้ารายใหม่ ที่ต้องทำให้เกิดการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้อย่างเหนี่ยวแน่นเช่นกัน บนการทำงานที่ยึดถือความพึงพอใจสูงสุดที่ทุกองค์กรจะได้รับจากบริษัทซีดีจีเอ็มเป็นสำคัญ

ดังนั้น บริษัทซีดีจีเอ็ม จึงได้ปรับรูปแบบการนำเสนอผ่านรูปแบบผังการบริหารจัดการโซลูชั่นและบริการทั้งหมด ภายใต้ต้นไม้ไอที ที่เรียกว่า MSP(CDGM SOLUTIONS PORTFOLIO) เพื่อให้การนำเสนอโซลูชั่นและงานบริการทั้งหมดจากบริษัทฯ ไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทซีดีจีเอ็ม มุ่งนำ 6 โซลูชั่นหลัก เพื่อบุกตลาดและยกระดับโครงสร้างระบบไอทีองค์กรให้เตรียมพร้อมสู่อนาคต ดังต่อไปนี้ Computing platform ที่ครอบคลุมตั้งแต่เครื่อง sever ไปถึงระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัย Storage, Cloud Computing, Virtual Desktop Computing, Backup and disaster recovery solution, Microsoft Infrastructure Solution โดยโซลูชั่นทั้งหมดจะถูกขับเคลื่อนด้วยทัพของทีมงานขายมและทัพทีมผู้เชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ ที่จะร่วมกันเข้าช่วยเหลือให้ข้อมูลเทคโนโลยีดังกล่าว ในรูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลด้านโซลูชั่นต่างๆอย่างละเอียด ร่วมออกแบบและวางแผนวิเคราะห์ปัญหาในเชิงลึก พร้อมไปกับการจัดส่งทีมงานที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าช่วยเหลือด้านการ Implement ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ครบวงจรจากทีมงาน Professional Service ที่พร้อมให้ความอุ่นใจในการให้บริการในรูปแบบ onsite service ที่พร้อมให้บริการที่รวดเร็วและฉับไว

และในโอกาสนี้บริษัทซีดีจีเอ็ม จึงใคร่ขอขอบคุณทุกองค์กร ที่ได้มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการเลือกเทคโนโลยีและบริการจากบริษัทซีดีจีเอ็ม เปิดโอกาสทีมงานทุกคนเข้าช่วยเหลือ ดูแลและร่วมเข้าไปมี่ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบไอทีองค์กรสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ และด้วยคุณค่าที่เรานำเสนอในฐานะ A Premier IT SOLUTIONS Provider ได้แสดงและตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งที่ของทึมงานทุกคน ที่ร่วมกันเป็นกลไกหลักในการช่วยยกระดับระบบไอทีองค์กรสู่ระดับสากล และเรามีความภาคภูมิใจในการได้ยืนเคียงข้าง เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จให้กับทุกองค์กรตลอด

CDG MICROSYSTEMS LTD ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

การรับรอง

คู่ค้าของ Microsoft
Gold Management and Virtualization
Gold Server Platform
Gold Volume Licensing
Silver Devices and Deployment
Silver Messaging