Mverge CO., LTD.

Mverge CO., LTD.

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

Bangkok, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่


กว่าสองทศวรรษที่ บริษัท เอ็มเวิร์จ จำกัด (Mverge Co., Ltd) (เดิมชื่อ บริษัท CDG MICROSYSTEMS LTD.) ได้มุ่งมั่นและเดินหน้ากับบทบาทการเป็นสื่อกลาง ผู้นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการให้บริการที่ครบวงจร ให้แก่องค์กรเอกชนทุกระดับ ในฐานะที่เป็น A Premier IT SOLUTIONS Provider อย่างเต็มตัว
บริษัทฯ ได้นำเสนอ โซลูชั่นและบริการทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 6 โซลูชั่นหลัก เพื่อยกระดับโครงสร้างระบบไอทีองค์กรของลูกค้าให้เตรียมพร้อมสู่อนาคต ดังนี้
- Computing platform ที่ประกอบไปด้วย เครื่อง Sever และ Storage ที่เป็น Brand ชั้นนำเช่น HP , EMC
- Cloud & Virtualization ที่ประกอบไปด้วยโซลูชั่นระบบ Server Virtualization , Desktop Virtualization, Application Virtualization , Private Cloud , Hybrid Cloud และ Public Cloud
- Corporate Messaging ที่ประกอบไปด้วยโซลูชั่นระบบเมล์ ใน On Premise (Exchange 2013) , Cloud (Exchange online) และ Hybrid
- Corporate Social โดยให้บริการวางระบบ Corporate Social (Yammer)
- Business Continuity ที่ประกอบไปด้วยโซลูชั่นดังนี้ Disaster Recovery, Backup & Recovery, Active-Active Data Center และระบบ High Availability
- IT Management ที่ประกอบไปด้วยโซลูชั่นดังนี้ Application Management , Performance Management และ System Management

โดยโซลูชั่นทั้งหมดจะถูกขับเคลื่อนด้วยทัพของทีมงานขายและทัพทีมผู้เชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ ที่จะร่วมกันเข้าช่วยเหลือให้ข้อมูลเทคโนโลยีดังกล่าว ในรูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลด้านโซลูชั่นต่างๆอย่างละเอียด ร่วมออกแบบและวางแผนวิเคราะห์ปัญหาในเชิงลึก พร้อมไปกับการจัดส่งทีมงานที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าช่วยเหลือด้านการ Implement ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ครบวงจรจากทีมงาน Professional Service ที่พร้อมให้ความอุ่นใจในการให้บริการในรูปแบบ onsite service ที่พร้อมให้บริการที่รวดเร็วและฉับไว

Mverge CO., LTD. ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

การรับรอง

คู่ค้าของ Microsoft
Gold Management and Virtualization
Gold Server Platform
Gold Volume Licensing
Silver Devices and Deployment
Silver Messaging