CHI CHANG COMPUTER (THAILAND) COMPANY LIMITED

CHI CHANG COMPUTER (THAILAND) COMPANY LIMITED

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

MUANG, Chiang Mai, THA | ดูที่อยู่


  1. 1.

    MUANG, Chiang Mai

    ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น


410/18 Chang Klan Road

MUANG, Chiang Mai, 50100

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

ข้อมูลการเดินทาง

โทรศัพท์:

+66 (53) 280150

โทรสาร:

53 204479