ERT, The Enterprise Resources Training Co.,Ltd.

ERT, The Enterprise Resources Training Co.,Ltd.

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

Bangkok, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +1 (02) 7181599 x1900
โทรสาร: +1 (02) 7181998

ERT, The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. เสนอ 1 บริการเฉพาะทาง:
การฝึกอบรม & การให้คำปรึกษา, บริการเฉพาะทาง โดย: ERT, The Enterprise Resources Training Co.,Ltd.
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
The Enterprise Resources Training Co., Ltd เป็นผู้นำในธุรกิจของ Learning Solution Partner ให้แก่ทั้ง coorporate, governement มหาวิทยาลัย และผู้ใช้ทั่วไป ด้วยโซลูชั่นมีรายละเอียดด้านล่างนี้ 1. Authorized Training Center (Microsoft Certified Partner Learning Solution-CPLS) กับมืออาชีพซึ่งสอนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นศูนย์เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางไอที 2.... อ่านเพิ่มเติม