ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

CDG MICROSYSTEMS LTD

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

Bangkok, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (2) 678-0999
โทรสาร: +66 (662) 678-0599

  1. 1.

    Bangkok

    ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น


  2. 2.

CDG House

202 Nanglinchi Road

Chongnonsee,Yanawa

Bangkok, 10120

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

ข้อมูลการเดินทาง

โทรศัพท์:

+66 (2) 678-0999

โทรสาร:

+66 (662) 678-0599

7 th Floor 202 CDG House Nanglinchi Road

Chongnonsee ,Yananwa

Bangkok, Bangkok City, 10120

โทรศัพท์:

+66 (662) 678-0999

โทรสาร:

+66 (662) 678-0599