บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (2) 643-0807
โทรสาร: +66 (2) 643-0810

  • ตามประเภทธุรกิจ:

    การขนส่ง, เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง, ทั่วไป - นำไปใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ, ธุรกิจค้าปลีก, บริการเฉพาะทาง, บริการด้านการเงิน, รัฐบาล
  • เว็บไซต์บริษัท: http://www.ecartstudio.com

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 และได้เข้าเป็นบริษัทในกลุ่มล็อกซ์เล่ย์ ไอที กรุ๊ป เมื่อปี 2551 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและให้คำปรึกษาทางด้านระบบ Web-Based Application และระบบ Enterprise Location-Based Application แบบครบวงจร รวมทั้งบริษัทฯ ได้ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Microsoft (Thailand) และได้ใช้เทคโนโลยีจาก Microsoft ในการพัฒนา Application โดยใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง จนได้รับรางวัลจากการประกวด Software ดีเด่นจากหลายสถาบัน จึงทำให้สินค้าและการบริการของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าองค์กรเป็นอย่างมาก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีขนาดใหญ่

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

ดูแอพพลิเคชั่นทั้งหมดจากบริษัทนี้

การรับรอง

คู่ค้าของ Microsoft
Silver Application Development