ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Eclipse Computing (Thailand) Ltd.

4 ดาว (ให้คะแนนโดยลูกค้า 2 ราย)

BANG RAK, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66(2) 6341718 x70
โทรสาร: +66(2) 6341717

  1. 1.

    BANG RAK, Bangkok City

    ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น


88 SILOM RD.

12A Floor PASO TOWER, SURIYAWONG

BANG RAK, Bangkok City, 10500

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

ข้อมูลการเดินทาง

โทรศัพท์:

+66(2) 6341718 x70

โทรสาร:

+66(2) 6341717