ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Innoviz Solutions Co., Ltd.

3.5 ดาว (ให้คะแนนโดยลูกค้า 7 ราย)

Bangkok, THA | ดูที่อยู่


Innoviz Solutions Co., Ltd. เสนอโปรแกรมประยุกต์ 6 รายการ:
Add-in/Add-on โดย: Innoviz Solutions Co., Ltd.
วันที่วางจำหน่าย: 1/1/2011
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
อินโนวิซ พัฒนาต่อยอด Microsoft Dynamics AX ไปสู่ระบบสำหรับการบริหารจัดการองค์กรสำหรับภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบ เพื่อรองรับกับระบบบัญชีสามมิติ และ ระบบงานงบประมาณ โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม
Innoviz Leasing Management (0 คำวิจารณ์)
Add-in/Add-on โดย: Innoviz Solutions Co., Ltd.
วันที่วางจำหน่าย: 1/4/2011
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
Innoviz has created an add-on on Microsoft Dynamics AX for Leasing business in Thailand. This module is for both back office system and the front office system. The business that can use this add-on are Leasing, Hire purchase, and Factoring. อ่านเพิ่มเติม
Innoviz Payroll Module (0 คำวิจารณ์)
On-premises Application โดย: Innoviz Solutions Co., Ltd.
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
Innoviz Payroll Module เป็นโมดูลที่ทาง Innoviz ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับระบบ Microsoft Axapta โดยอยู่บนพื้นฐานของการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ตามวิธีการของกรมสรรพากร ทุกประการ ท่านสามารถใช้โมดูลนี้ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมี Microsoft Axapta Human Resource Module ขอให้มี Base Package และ Finance I ก็เพียงพอ รายละเอียดของโมดูลได้แก่ - เก็บรายละเอียดของพนักงาน... อ่านเพิ่มเติม
Innoviz Procurement Approval (0 คำวิจารณ์)
On-premises Application โดย: Innoviz Solutions Co., Ltd.
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
ระบบของเรา สามารถสร้าง ใบขอซื้อ โดยจะทำการตรวจสอบกับ แบบแผนการทำการอนุมัติ ที่กำหนดได้ทั้งจำนวนขั้นของการอนุมัติ ผู้อนุมัติ และจำนวนเงินที่สามารถอนุมัติได้ในแต่ละขั้น จากนั้นทำการเปลี่ยนไปเป็น ใบสั่งซื้อ โดยสามารถกำหนด ความสัมพันธ์เป็นแบบ หนึ่งใบขอซื้อต่อหนี่งใบสั่งซื้อ หลายใบขอซื้อต่อหนี่งใบสั่งซื้อ หนึ่งใบขอซื้อต่อหลายใบสั่งซื้อ และ หลายใบขอซื้อต่อหลายใบสั่งซื้อ... อ่านเพิ่มเติม
Innoviz Thai Localization Module (0 คำวิจารณ์)
On-premises Application โดย: Innoviz Solutions Co., Ltd.
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
Innoviz Thai Trade Module เป็นโมดูลที่ทาง Innoviz พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับประกาศของกรมสรรพากรฉบับที่ 89 และ Innoviz ได้ทำการขึ้นทะเบียน Microsoft Axapta เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานซอฟแวร์ประเภท ค เพื่อให้สามารถใช้ได้ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร Thai Trade Module นี้... อ่านเพิ่มเติม
Real Estate Module (0 คำวิจารณ์)
On-premises Application โดย: Innoviz Solutions Co., Ltd.
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
ระบบ Real Estate นั้นเชื่อมโยงกับระบบ Project, Inventory, และ Finance ของ Microsoft Dynamics AX ระบบนี้จะรองรับการทำงานที่เกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในแนวราบ ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแนวตั้ง ซึ่งอาจจะเป็นการขายขาดหรือให้เช่าก็ได้ การทำงานจะประกอบไปด้วย การทำงบประมาณ การจองและการขายโครงการ... อ่านเพิ่มเติม
Innoviz Solutions Co., Ltd. เสนอ 2 บริการเฉพาะทาง:
Innoviz Budget Control Module (0 คำวิจารณ์)
การให้คำปรึกษา, บริการเฉพาะทาง โดย: Innoviz Solutions Co., Ltd.
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
ระบบบริหารงานงบประมาณ เป็นระบบที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้กับระบบราชการไทย ซึ่งจะต้องมีการตั้งงบประมาณตามแผนงาน หน่วยงานหลัก หน่วยงานย่อย ต่างๆ เมื่อมีการสร้างใบขอซื้อ ระบบจะต้องทำการจัดเก็บรายการ เพื่อตรวจสอบกับงบประมาณที่มีอยู่ หากว่า ไม่พอ ก็จะไม่สามารถทำรายการได้ ลักษณะการตั้งงบประมาณ จะเป็นตามบัญชีแยกประเภท การจัดตั้งงบประมาณ สามารถโอนย้ายงบ แก้ไขงบ ทำซ้ำงบ... อ่านเพิ่มเติม
Innoviz Purchase Requisition module (0 คำวิจารณ์)
การให้คำปรึกษา, บริการเฉพาะทาง โดย: Innoviz Solutions Co., Ltd.
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
Innoviz Purchase Requisition module คือระบบการขอซื้อ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อ และระบบคลังสินค้าของ Microsoft Dynamics AX โดยจะรองรับการขอซื้อจากแผนกต่างๆ และทำการแปลงไปเป็นใบสั่งซื้อ โดยสามารถย้อนกลับไปดูประวัติการขอซื้อ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้ อ่านเพิ่มเติม