ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Innoviz Solutions Co., Ltd.

3.5 ดาว (ให้คะแนนโดยลูกค้า 7 ราย)

Bangkok, THA | ดูที่อยู่


Innoviz Solutions Co., Ltd. มีระดับคะแนนโดยรวมของ 3.5 ดาว  จากลูกค้า 7 ราย

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

dynamics ax

 • 2.5
 • ระดับคะแนนโดยรวม 2.5 ดาว

ให้คำวิจารณ์โดย:nupunch ให้คำวิจารณ์เมื่อ:8/10/2012

ข้อดี
เป็นบริษัทที่ภาพลักษณ์ดี มาก ๆ มีการขึ้นทะเบียนบัญชีแล้ว
ข้อเสีย
ติดต่อยากมาก ทีมงาน ค่อนข้าง ego สูงไปนิด
 • ราคา 2
 • การตอบรับ 0.5
 • บริการลูกค้า 1
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ 4
 • ระดับความเชี่ยวชาญ 4

0% จาก 0 บุคคลเห็นว่าคำวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ คุณเห็นด้วยหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ | รายงานคำวิจารณ์นี้ | แสดงการตอบกลับ

ADC

 • 4.0
 • ระดับคะแนนโดยรวม 4 ดาว

ให้คำวิจารณ์โดย:ADC_ ให้คำวิจารณ์เมื่อ:25/6/2012

ข้อดี
1.ทีม Implement ที่คอยสนับสนุนและพยายามช่วยเหลือในการแก้ปัญหา เป็นอย่างดีทั้งที่บางครั้งปัญหาเกิดจากความไม่เข้าใจของผู้ใช้งาน 2.เสาร์-อาทิตย์ก็ยังยินดีให้บริการ
ข้อเสีย
บางครั้งมีการตอบข้อซักถามค่อยข้างล่าช้า แต่ก็เข้าใจว่าเป็นงานเฉพาะต้องตรวจสอบเยอะ
 • ราคา 4
 • การตอบรับ 4
 • บริการลูกค้า 4
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.5
 • ระดับความเชี่ยวชาญ 4

0% จาก 0 บุคคลเห็นว่าคำวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ คุณเห็นด้วยหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ | รายงานคำวิจารณ์นี้ | แสดงการตอบกลับ

Comments from KFE

 • 4.5
 • ระดับคะแนนโดยรวม 4.5 ดาว

ให้คำวิจารณ์โดย:SCB_KFE ให้คำวิจารณ์เมื่อ:24/5/2012

ข้อดี
1. ทีม Implement ที่คอยสนับสนุนและพยายามช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ซึ่งบางครั้งปัญหาเกิดจากการทำงานผิดพลาดของ User เอง แต่ทีม IVZ ก็ช่วยเหลือ 2. ความเป็นมืออาชีพ ทีม Implement มีความรู้ความเข้าใจใน Product ของตัวเอง สามารถให้คำตอบ คำแนะนำให้กับลูกค้าได้ 3. มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน/แก้ไข requirements ที่เคยตกลงกันไว้
ข้อเสีย
-
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
เข้าใจว่า มีลูกค้าเยอะ ช่วงนี้จึงติดต่อไม่ค่อยได้(ทันที)ซึ่งช่องทางของ Web Service/Support ก็ช่วยได้ในบางปัญหาเท่านั้น แต่บาง Case เป็นเรื่องที่เร่งด่วนโดยเฉพาะช่วง Closing period ถ้ารับสายไม่ได้ ส่งสัญญาณกลับนิดหนึ่งว่าจะติดต่อกลับ User จะได้สบายใจ
 • ราคา 4
 • การตอบรับ 4
 • บริการลูกค้า 5
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ 4
 • ระดับความเชี่ยวชาญ 5

0% จาก 0 บุคคลเห็นว่าคำวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ คุณเห็นด้วยหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ | รายงานคำวิจารณ์นี้ | แสดงการตอบกลับ

Review บริษัท Innoviz

 • 4.0
 • ระดับคะแนนโดยรวม 4 ดาว

ให้คำวิจารณ์โดย:Noi-AVC ให้คำวิจารณ์เมื่อ:10/5/2012

ข้อดี
การเต็มใจในการให้บริการ พร้อมเป็นที่ปรึกษาที่ดี เสนอคำแนะนำ เสนอ Solution ให้เป็นทางเลือกกับ User ได้มีโอกาสนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ ถึงแม้ว่า AX จะไม่ได้ตอบความต้องการเราได้ทุกเรื่อง ทำให้เรามีมุมมองได้มากขึ้น
ข้อเสีย
ไม่มีค่ะ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ : 1. ถ้ามี Training Course ที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในงาน แจ้งรายละเอียดด้วยนะคะ ไม่ต้องเกรงใจที่จะบอกนะคะ 2. ในกรณีที่ทาง Consult Project ติดประชุม หรือติด Project อื่น ช่วยแจ้งตอบกลับใน Web Support หรือ E-Mail ให้รับทราบด้วยนะคะ เพราะต่างคนก็ต่างเกรงใจซึ่งกันและกันค่ะ 3. กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน .ใน Case ด่วน ๆ,หรือเป็นการขอความรู้ความเข้าใจ AX ใน Feature ที่ยังไม่ได้ใช้งาน และทาง User ไม่สะดวก และ ไม่สามารถใช้ web support ได้ทันเวลา ขออนุญาตโทรติดต่อ หรือ E-Mail เป็นครั้ง ๆ นะคะ
 • ราคา 3
 • การตอบรับ 4
 • บริการลูกค้า 4
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ 4
 • ระดับความเชี่ยวชาญ 4

0% จาก 0 บุคคลเห็นว่าคำวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ คุณเห็นด้วยหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ | รายงานคำวิจารณ์นี้ | แสดงการตอบกลับ

Innoviz+AX2009

 • 4.0
 • ระดับคะแนนโดยรวม 4 ดาว

ให้คำวิจารณ์โดย:PurityHouse ให้คำวิจารณ์เมื่อ:9/5/2012

ข้อดี
1. Innoviz มีความชำนาญทั้งเรื่องระบบ AX หลักการทำงานในด้านต่าง ๆ (Business Process) และหลักการบัญชี จึงสามารถให้คำแนะนำและวางกระบวนการทำงานที่ดี ที่เหมาะสมให้ได้ 2. เจ้าหน้าที่ทุกส่วนตั้งแต่ฝ่ายขาย ฝ่าย Implement และ ฝ่าย Support จะมีความเข้าใจระบบไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น สิ่งที่เคยคุยกันไว้ในช่วงนำเสนอระบบ ก็จะได้รับการตอบสนองจากฝ่าย Implement และฝ่าย Support ไปในทางเดียวกัน 3. ในการทำงาน หากมีประเด็นใดที่ต้องตัดสินใจ Team Implement จะ share ข้อเท็จจริงในแต่ละทางเลือกให้ทราบ เพื่อให้เราตัดสินใจเลือกปฏิบัติได้ นอกจากนี้ Team Implement ยังสามารถปิดงานได้ตามกำหนดเวลาที่จำกัดด้วย
ข้อเสีย
ช่วงส่งต่องานระหว่าง Team Implement และ Team Support จะมี Gap อยู่ระยะหนึ่งที่ Team Support ไม่ทราบรายละเอียดปลีกย่อยที่ได้ดำเนินการไว้ในช่วง Implement ทำให้การติดต่อใช้บริการติดขัดบ้างในช่วงเวลาดังกล่าว
 • ราคา 4
 • การตอบรับ 4
 • บริการลูกค้า 4
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ 4
 • ระดับความเชี่ยวชาญ 4.5

0% จาก 0 บุคคลเห็นว่าคำวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ คุณเห็นด้วยหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ | รายงานคำวิจารณ์นี้ | แสดงการตอบกลับ

ระบบ Axapta

 • 4.0
 • ระดับคะแนนโดยรวม 4 ดาว

ให้คำวิจารณ์โดย:IRCT ให้คำวิจารณ์เมื่อ:5/5/2012

ข้อดี
ความเป็นกันเองและยินดีช่วยเหลือเสมอเมื่อมีปัญหา
ข้อเสีย
ยังไม่มี
 • ราคา 4
 • การตอบรับ 4
 • บริการลูกค้า 4
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ 4
 • ระดับความเชี่ยวชาญ 4

0% จาก 0 บุคคลเห็นว่าคำวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ คุณเห็นด้วยหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ | รายงานคำวิจารณ์นี้ | แสดงการตอบกลับ

รีวิวบริษัท Innoviz

 • 3.5
 • ระดับคะแนนโดยรวม 3.5 ดาว

ให้คำวิจารณ์โดย:UVG ให้คำวิจารณ์เมื่อ:4/5/2012

ข้อดี
Consult มีประสบการณ์ และความรู้ใน application ดีกว่าที่อื่น สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสีย
หลังจาก Go live ไปแล้ว ติดต่อ consult ค่อนข้างยาก กรณีมี case เร่งด่วน บางครั้งการ Post ขึ้น Web Support ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทัน
 • ราคา 3
 • การตอบรับ 3.5
 • บริการลูกค้า 3.5
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ 4
 • ระดับความเชี่ยวชาญ 4

0% จาก 0 บุคคลเห็นว่าคำวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ คุณเห็นด้วยหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ | รายงานคำวิจารณ์นี้ | แสดงการตอบกลับ

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft