บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (2) 643-0807
โทรสาร: +66 (2) 643-0810

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด เสนอโปรแกรมประยุกต์ 4 รายการ:
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
ระบบติดตามและแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสมาร์ทโฟน (LDAC) นั้น ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีในส่วนของระบบพิกัด (GPS) ระบบแผนที่ออนไลน์และระบบรับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ Call Center ไว้ด้วยกัน ซึ่งทำให้ระบบ LDAC เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้บริษัท/ องค์กรต่างๆสามารถติดตามการปฎิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ... อ่านเพิ่มเติม
ZOCLOSE (1)
วันที่วางจำหน่าย: 1/7/2010
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
ZOCLOSE คือ แอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการนำระบบแผนที่ออนไลน์และข้อมูลไลฟ์สไตส์ของผู้ใช้รวมไว้ด้วยกันซึ่งช่วยให้ค้นหาสถานที่และโปรโมชั่นต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยผู้ใช้สามารถเลือกแสดงผลการค้นหาได้ทั้งแบบ Map Mode หรือ List Mode ผ่านสมาร์ทโฟน(บนระบบปฎิบัติการ iOS และ Android) และบนเว็บไซต์ www.zoclose.com Uniqueness 1. ระบบ ZOCLOSE... อ่านเพิ่มเติม
ECART MAP (0 คำวิจารณ์)
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
ระบบแผนที่ออนไลน์ซึ่งพัฒนาโดยเทคโนโลยี HTML5 ที่ทันสมัยใหม่ล่าสุด สามารถรองรับการใช้งานได้ทุก browser พร้อมทั้งมีฟังก์ชันการใช้งานพิเศษแบบ Multi-Touch และโดดเด่นด้วยการแสดงผลแบบ Indoor Map และ Multi-Floor ที่ไม่เหมือนใคร - รองรับการ Zoom ได้ถึง 25 ระดับ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะดูแผนที่ได้ทั้งในระยะไกล (Zoom-out) และระยะใกล้ (Zoom-in)... อ่านเพิ่มเติม
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
ระบบ LBIS (Location Based Information System) เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อช่วยสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอภาพรวมของข้อมูลและดูรายละเอียดของแต่ละจุดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนั้นระบบ LBIS สามารถรองรับการทำงานบนระบบ Cloud ของ Microsoft Azure... อ่านเพิ่มเติม
บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด เสนอ 1 บริการเฉพาะทาง:
Fire Block Intelligence System (FBIS) (0 คำวิจารณ์)
การให้คำปรึกษา, บริการเฉพาะทาง โดย: บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
FBIS (Fire Block Intelligence System) คือระบบแสดงเลขที่ Fire Block อัตโนมัติบนแผนที่ออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจประกันภัยสามารถทราบเลขที่ Fire Block ของที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการของผู้ขอเอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์อัคคีภัยของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด (ดูคลิป VDO... อ่านเพิ่มเติม