คำแนะนำในการให้คะแนนและคำวิจารณ์ของลูกค้า

การส่งคำวิจารณ์

คุณสามารถส่งความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวกับบริษัท โปรแกรมประยุกต์ และบริการที่แสดงอยู่ในไซต์นี้

นอกจากนี้ ยังมีการให้คะแนนเฉลี่ยโดยอิงตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ดาวของเรา โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและบริการ คุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณชอบหรือไม่ชอบบริษัท โปรแกรมประยุกต์ หรือบริการเฉพาะทางได้ในช่องความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไปที่เพจของบริษัท โปรแกรมประยุกต์ หรือบริการที่คุณต้องการวิจารณ์

 1. คลิก Submit a Review (ส่งคำวิจารณ์) ที่ด้านล่างสุดของหน้าของบริษัท โปรแกรมประยุกต์ หรือบริการที่คุณต้องการวิจารณ์ หน้าลงชื่อเข้าใช้ของบัญชี Microsoft (ซึ่งก่อนหน้านี้คือ Windows Live ID) จะปรากฏขึ้น
 2. ลงชื่อเข้าใช้ marketplace โดยใช้ข้อมูลรับรองของบัญชี Microsoft ของคุณ เพจการให้คะแนนและคำวิจารณ์ของบริษัท โปรแกรมประยุกต์ หรือบริการที่คุณต้องการวิจารณ์จะปรากฏขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์มการให้คะแนนและคำวิจารณ์ รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกรอกแบบฟอร์ม
 3. ทำตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อให้คะแนนและให้คำวิจารณ์ต่อบริษัท โปรแกรมประยุกต์ หรือบริการนี้

หมายเหตุ: หากคุณวิจารณ์บริษัท โปรแกรมประยุกต์ หรือบริการเฉพาะทางที่แสดงรายชื่ออยู่ในตลาดผลิตภัณฑ์หลายตลาด (Microsoft Dynamics, Office 365 หรือ System Center) คำวิจารณ์ของคุณจะปรากฏในตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทหรือข้อเสนอดังกล่าวแสดงอยู่ คำวิจารณ์จะไม่ปรากฏใน Pinpoint หรือตลาดผลิตภัณฑ์ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่ส่ง

เพื่อเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว ระบบจะขอให้คุณกำหนดชื่อเล่นสำหรับส่งคำวิจารณ์ของคุณ หลังจากที่คุณส่งคำวิจารณ์ คำวิจารณ์ดังกล่าวจะแสดงสดบนไซต์ทันที อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลาถึงสองสัปดาห์ก่อนที่คุณจะเห็นว่าจำนวนคำวิจารณ์ได้รับการปรับปรุง คำวิจารณ์จะต้องเป็นไปตาม ข้อตกลงการใช้งาน ของ Microsoft และคำแนะนำที่อยู่ด้านล่างนี้

คำแนะนำ

สิ่งที่สามารถระบุ:
 • ชื่อเรื่องที่เป็นการสรุปย่อๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่แสดงไว้ในคำวิจารณ์
 • ข้อความและรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณได้รับจากบริษัท โปรแกรมประยุกต์ หรือบริการ คำวิจารณ์ที่สั้นเกินไปหรือไม่ชัดเจนอาจไม่ได้รับการเผยแพร่
 • การเปรียบเทียบกับบริษัท โปรแกรมประยุกต์ หรือบริการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: ทีมงาน Pinpoint และทีมงานตลาดจะประเมินคำวิจารณ์ทั้งหมด และลบรายการที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างโดยผู้ที่อยู่ในบริษัทนั้น การเขียนคำวิจารณ์สำหรับบริษัทของคุณเอง หรือ "การเขียนที่เป็นสแปม" ไม่ว่าในเชิงบวกหรือเชิงลบจะไม่ได้รับการเผยแพร่

สิ่งที่ไม่สามารถระบุ:
 • ข้อมูลที่จะล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำวิจารณ์หรือผู้วิจารณ์อื่น
 • ความคิดเห็นที่ไม่มีรายละเอียดหรือเป็นความเห็นทั่วๆ ไป ที่ไม่ชัดเจนและไม่มีผลใดๆ
 • ภาษาที่ผู้ใช้คนอื่นอาจเห็นว่าไม่เหมาะสม
 • ข้อความที่เป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริง
 • ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 • แท็ก HTML หรือ URL

หมายเหตุ: คำวิจารณ์ควรอิงจากข้อเท็จจริง สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่นำเสนอ ระดับของบริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คำวิจารณ์ที่มีการตั้งชื่อประนาม การสบถ การกล่าวอย่างกว้างๆ ที่ไม่มีนัยสำคัญ หรือใช้ภาษาในทางเสื่อมเสียจะถูกลบออกไป

การตอบกลับคำวิจารณ์ของคุณ
บริษัทสามารถตอบกลับคำวิจารณ์ของคุณใน Pinpoint และไซต์ตลาดผลิตภัณฑ์ของ Microsoft หากคำวิจารณ์ของคุณบ่งบอกถึงความไม่พอใจ บริษัทอาจตอบกลับเพื่อเพื่อปกป้องงานของตน หรืออธิบายสถานการณ์ด้วยข้อความในลักษณะต่างๆ คุณจะไม่ได้รับแจ้งหากมีกรณีนี้เกิดขึ้น
ระดับการจัดอันดับดาวมีผลต่อผลลัพธ์การค้นหาอย่างไร
เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้คำวิจารณ์ ระบบจะขอให้คุณให้คะแนนบริษัท โปรแกรมประยุกต์ หรือบริการโดยใช้ระบบคะแนน 5 ดาว ระบบนี้ใช้เพื่อกำหนดระดับคะแนนเฉลี่ยสำหรับบริษัท โปรแกรมประยุกต์ และบริการเฉพาะทางต่างๆ และยังใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดอันดับการค้นหาในไซต์นี้อีกด้วย
เกณฑ์การให้คะแนนโปรแกรมประยุกต์และบริการ
 • ราคา: ราคามีความเหมาะสมหรือไม่ คุณได้รับประโยชน์จากการลงทุนของคุณหรือไม่
 • เวลาในการปรับใช้: มีการให้บริการโปรแกรมประยุกต์หรือบริการในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่
 • ตอบสนองความต้องการ: โปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่นำมาใช้สามารถตอบสนองความต้องการในบริษัทของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
 • ประสิทธิภาพ: โปรแกรมประยุกต์หรือบริการเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือไม่
 • ความเข้ากันได้: โปรแกรมประยุกต์หรือบริการต่างๆ สามารถรวมกับและ/หรือปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ของคุณได้ง่ายหรือไม่
 • เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับบริษัท
 • ราคา: ราคามีความเหมาะสมหรือไม่ คุณได้รับประโยชน์จากการลงทุนของคุณหรือไม่
 • การตอบสนอง: บริษัทตอบคำถามและตอบสนองต่อการร้องขอของคุณได้อย่างรวดเร็วหรือไม่
 • การบริการลูกค้า: บริษัทมีความเป็นมืออาชีพและสามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์: โปรแกรมประยุกต์หรือบริการมีคุณภาพสูงหรือไม่
 • ระดับความเชี่ยวชาญ: บริษัทเข้าใจถึงความต้องการของคุณ และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาในลักษณะคล้ายกันให้กับลูกค้ารายอื่นๆ อีกหรือไม่
 • การรายงานคำวิจารณ์

  หากคุณพบคำวิจารณ์ที่ไม่เหมาะสม ให้คลิกลิงก์ รายงานคำวิจารณ์ เพื่อแจ้งให้ทีมงาน Pinpoint และทีมงานตลาดทราบ เราจะตรวจสอบความคิดเห็นของคุณและดำเนินการตามความเหมาะสม

  คำวิจารณ์และการให้คะแนนที่เผยแพร่บน Microsoft Pinpoint และไซต์ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่ Pinpoint สนับสนุนถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของบุคคลที่เผยแพร่และไม่ถือว่าเป็นความเห็นของ Microsoft Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือลบคำวิจารณ์ การให้คะแนน หรือข้อมูลอื่นของคุณออกได้ตลอดเวลาตามการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงหากเราเชื่อว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นไปตามคำแนะนำหรือข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้