ตัวอย่างภาพรวมบริษัทและโปรไฟล์โซลูชัน

โปรไฟล์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบน Pinpoint จะมีรูปแบบต่อไปนี้ โปรดดูโปรไฟล์เหล่านี้เมื่อจัดทำโปรไฟล์ของคุณเอง

 

ภาพรวมบริษัท

 

ตัวอย่างภาพรวมบริษัท

 

 

รายการโปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทาง