บริษัท เอวิชั่น จำกัด

บริษัท เอวิชั่น จำกัด

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

PHAYATHAI, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (02) 619-5838
โทรสาร: +66 (02) 619-5838

บริษัท เอวิชั่น จำกัด

AVision Professional Service

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์โปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้)
 • ชนิดบริการ:

  การให้คำปรึกษา, บริการเฉพาะทาง
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ:

  การบัญชี, การจัดการภาษี
 • ทำงานร่วมกับ:

  Microsoft Dynamics NAV 2013
 • ตามประเภทธุรกิจ:

  การผลิต, ทั่วไป - นำไปใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ, ธุรกิจค้าปลีก

บริษัท เอวิชั่น จำกัด ได้รับไว้วางใจจากไมโครซอฟท์ แต่งตั้งเป็น Microsoft Dynamics Partner - ERP ระดับ Silver โดยเราได้มุ่งเน้นการให้บริการ ปรึกษา และแนะนำซอฟแวร์โซลูชั่นของทางไมโครซอฟท์ คือ Microsoft Dynamics – NAV ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานของไมโครซอฟท์


Microsoft Dynamics – NAV เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานที่ครอบคลุมทุกส่วนงาน ทั้งในด้านของ


- ระบบการจัดการด้านบัญชีและการเงิน (Financial Management)

- ระบบการบริหารสินค้าและจัดจำหน่าย (Distribution)

- ระบบการผลิตและการวางแผน (Manufacturing and Planning)

- ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management - CRM)

- ระบบการบริการ (Service Management)

- eCommerceทางบริษัทฯ ได้ให้บริการ ให้การปรึกษา และนำเสนอซอฟแวร์โซลูชั่นที่สามารถรองรับธุรกิจได้หลากหลาย เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร โดยกลุ่มลูกค้าของเราเป็นองค์กรขนาดกลางถึงค่อนข้างใหญ่ที่กำลังมองหาหรือต้องการเปลี่ยนระบบใหม่


บริษัท เอวิชั่น มีทีมงานที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ตรงและมีความชำนาญทั้งในด้านการวางระบบบัญชี และระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โดยทีมงานที่ปรึกษาของเอวิชั่นได้เข้ารับการอบรมและการรับรองจากทาง Microsoft Dynamics - NAV แล้ว ซึ่งทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนา ออกแบบ และติดตั้งระบบ ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและตรงกับความต้องการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทของคุณเป็นบริษัทแนวหน้าเหนือคู่แข่ง (Competitive advantage) บุคลากรของทางเอวิชั่นมีความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาระบบ ด้วยศักยภาพนี้
ทำให้เราสามารถส่งมอบระบบที่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้บริษัทเหล่านั้นสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีขึ้นจนเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของธุรกิจนั้นๆAVision Professional Service ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

โปรแกรมประยุกต์จากบริษัทนี้