ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Bhatara Progress Co.,Ltd.

5 ดาว (ให้คะแนนโดยลูกค้า 2 ราย)

Huamak, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +1 (2) 7322090 x221
โทรสาร: +1 (2) 7329435

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Navision (NAV) Implementation for Food Industry

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์โปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้)

บริษัทอุตสาหกรรมวิวัฒน์ เป็นผู้นำในการผลิตน้ำมันพืชในประเทศไทย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ "ทิพ" ซึ่งบริษัทภัทร โปรเกรส จำกัด ได้นำเสนอ Microsoft Navision version 4.0 เพื่อช่วยในการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมด มีการสืบค้นข้อมูลได้ทุกขั้นตอน ช่วยให้ผู้บริหารได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจทางการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

Navision (NAV) Implementation for Food Industry ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

บริการเฉพาะทางอื่นๆ ที่เสนอโดยบริษัทนี้