ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Bhatara Progress Co.,Ltd.

5 ดาว (ให้คะแนนโดยลูกค้า 2 ราย)

Huamak, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +1 (2) 7322090 x221
โทรสาร: +1 (2) 7329435

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Navision (NAV) Implementation for Manufacturing Industry

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์โปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้)

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ต้องมีการวางแผนการจัดการด้านการผลิตและการตลาดอย่างสอดคล้องกัน เพื่อสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด และส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกำหนด บริษัทภัทร โปรเกรส ได้นำเสนอ Microsoft Dynamics NAV (Navision)Business Solution ช่วยในการจัดการระบบ ERP ซึ่งประกอบด้วยระบบหลักได้แก่ ระบบบริหารบัญชีการเงิน ระบบบริหารการจัดซื้อและการขาย ระบบบริหารการผลิต และสินค้าคงคลัง ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินงาน วางแผนการผลิต และวางแผนการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดและลดต้นทุนโดยรวม

Navision (NAV) Implementation for Manufacturing Industry ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

บริการเฉพาะทางอื่นๆ ที่เสนอโดยบริษัทนี้