บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (2) 643-0807
โทรสาร: +66 (2) 643-0810

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

Fire Block Intelligence System (FBIS)

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์โปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้)

FBIS (Fire Block Intelligence System) คือระบบแสดงเลขที่ Fire Block อัตโนมัติบนแผนที่ออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจประกันภัยสามารถทราบเลขที่ Fire Block ของที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการของผู้ขอเอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์อัคคีภัยของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด (ดูคลิป VDO แนะนำระบบได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=KCn-HSrZ6A0)

Features
• มีฟังก์ชันการใช้งานที่เข้าใจง่าย
• รองรับการใช้งานทั้งทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน ( iOS และ Android)
• สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งของผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็วเพียงเลือก จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ที่ต้องการ หรือค้นหาจากจุดสังเกต/ถนน/ ซอย หรือใส่ค่า LAT/LON
• ระบบสามารถแสดงหมายเลข Fire Block ที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมขอบเขตของข้อมูลประกันอัคคีภัย รายละเอียดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติและข้อมูล Zone อันตรายได้ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์

Fire Block Intelligence System (FBIS) ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft