ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Ampo Microsys Co., Ltd.

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

Bangkok, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (02) 2353999
โทรสาร: +66 (02) 2359339

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

System Integrated (Thailand)

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์โปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้)

เราพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบ Microsoft Licensing เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด
และถูกต้องตรงตามความต้องการของท่าน อนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรามีความเชียวชาญที่จะให้บริการได้แก่

Windows Server 2008 R2
SQL Server 2008 R2
Windows 7
Microsoft Office 2010

System Integrated (Thailand) ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft