ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

The Communication Solution Company Limited

5 ดาว (ให้คะแนนโดยลูกค้า 2 ราย)

Bangkok, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (02) 6859424
โทรสาร: +66 (02) 6859494

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

TCS Enable and Supporting Microsoft Unified Communication Enterprise communication and collaboration solution at mid maket and enterprise companies in education, helthcare, state enterprise, banking ant telecommunicaitons.

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์โปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้)

บริษัท
The Communication Solution Co., Ltd. มีความเชี่ยวชาญในการมอบบริการด้าน Microsoft Unified Communication Solution
โดยร่วมมือกับ Voice Specialized Partner (VSP)
เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและสาธารณะสุข
  องค์กรของรัฐ ธนาคาร ธุรกิจโทรคมนาคม TCS
 มีความเชี่ยวชาญในการทำ
enterprise voice communication systems (IP-PABX, PABX, Voice Gateway)และ infrastructure environment

TCS Enable and Supporting Microsoft Unified Communication Enterprise communication and collaboration solution at mid maket and enterprise companies in education, helthcare, state enterprise, banking ant telecommunicaitons. ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft