ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Innoviz Solutions Co., Ltd.

3.5 ดาว (ให้คะแนนโดยลูกค้า 7 ราย)

Bangkok, THA | ดูที่อยู่


ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Innoviz Budget Control Module

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์โปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้)

ระบบบริหารงานงบประมาณ เป็นระบบที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้กับระบบราชการไทย ซึ่งจะต้องมีการตั้งงบประมาณตามแผนงาน หน่วยงานหลัก หน่วยงานย่อย ต่างๆ เมื่อมีการสร้างใบขอซื้อ ระบบจะต้องทำการจัดเก็บรายการ เพื่อตรวจสอบกับงบประมาณที่มีอยู่ หากว่า ไม่พอ ก็จะไม่สามารถทำรายการได้ ลักษณะการตั้งงบประมาณ จะเป็นตามบัญชีแยกประเภท

การจัดตั้งงบประมาณ สามารถโอนย้ายงบ แก้ไขงบ ทำซ้ำงบ ตามกระบวนการทำงานของระบบราชการไทย ทุกประการ

Innoviz Budget Control Module ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft