ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Innoviz Solutions Co., Ltd.

3.5 ดาว (ให้คะแนนโดยลูกค้า 7 ราย)

Bangkok, THA | ดูที่อยู่


ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Innoviz Purchase Requisition module

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์โปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้)

Innoviz Purchase Requisition module คือระบบการขอซื้อ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อ และระบบคลังสินค้าของ Microsoft Dynamics AX โดยจะรองรับการขอซื้อจากแผนกต่างๆ และทำการแปลงไปเป็นใบสั่งซื้อ โดยสามารถย้อนกลับไปดูประวัติการขอซื้อ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้

Innoviz Purchase Requisition module ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft