Indigy Company Limited

Indigy Company Limited

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

BANGKOK, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (2) 2586000 x129
โทรสาร: +66 (2) 2589559

Indigy Company Limited

Knowledge Management System (KM)

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์โปรแกรมประยุกต์หรือบริการนี้)
 • ชนิดบริการ:

  การให้คำปรึกษา, บริการเฉพาะทาง
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ:

  อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต พอร์ทัล
 • ทำงานร่วมกับ:

  Microsoft SharePoint 2010 for Internet Sites Standard, Microsoft SharePoint Server 2013 Standard
 • ตามประเภทธุรกิจ:

  การผลิต, บริการด้านการเงิน, สาธารณูปโภค

Knowledge management system runs on SharePoint Server Solution .

The limit of current application and technology and changed working environment does not support business requirement

The customer will get the benefit of Knowledge management Portal such as centralized system, secured data and report tracking .

  Knowledge Management System (KM) ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

  ร่วมรีวิว

  มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft

  บริการเฉพาะทางอื่นๆ ที่เสนอโดยบริษัทนี้