กำลังแสดง 1-8 จากผลลัพธ์ 8 รายการ ทั่วโลก

AVision Professional Service (0 คำวิจารณ์)
บริษัท เอวิชั่น จำกัด ได้รับไว้วางใจจากไมโครซอฟท์ แต่งตั้งเป็น Microsoft Dynamics Partner - ERP ระดับ Silver โดยเราได้มุ่งเน้นการให้บริการ ปรึกษา และแนะนำซอฟแวร์โซลูชั่นของทางไมโครซอฟท์ คือ Microsoft...
Innoviz Budget Control Module (0 คำวิจารณ์)
ระบบบริหารงานงบประมาณ เป็นระบบที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้กับระบบราชการไทย ซึ่งจะต้องมีการตั้งงบประมาณตามแผนงาน หน่วยงานหลัก หน่วยงานย่อย ต่างๆ เมื่อมีการสร้างใบขอซื้อ ระบบจะต้องทำการจัดเก็บรายการ...
Innoviz Purchase Requisition module (0 คำวิจารณ์)
Innoviz Purchase Requisition module คือระบบการขอซื้อ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อ และระบบคลังสินค้าของ Microsoft Dynamics AX โดยจะรองรับการขอซื้อจากแผนกต่างๆ และทำการแปลงไปเป็นใบสั่งซื้อ...
MICROSOFT DYNAMICS AX THAILAND LOCALIZATION (0 คำวิจารณ์)
เราให้บริการ ปรึกษา และแนะนำซอฟแวร์โซลูชั่นของทางไมโครซอฟท์ คือ Microsoft Dynamics – AX ซึ่งเป็นระบบ ERP เรือธงของไมโครซอฟท์ Microsoft Dynamics – AX รองรับการทำงานของทุกส่วนงานใส สาย supply chain เช่น -...
Microsoft Dynamics NAV for Lean (Advanced) Manufacturing (0 คำวิจารณ์)
หลักการพื้นฐานของ Lean Manufacturing นั้น อยู่บนมาตรฐานของ ERP (Incl. NAV) terminology/features การ Make-to-order(การลดการตุนสินค้าเพราะจะผลิดต่อเมื่อได้รับคำสั่ง)  ผลลัพธ์จากการใช้งานในรูปแบบของ...
Microsoft Dynamics NAV for Property Management (0 คำวิจารณ์)
Solution ประกอบด้วยฐานข้อมูลแบบออนไลน์ และการผสานรวมอย่างสมบูรณ์แบบ: -คลังและบัญชีเรียกเก็บเงิน-การจัดการทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน – การให้บริการและการ Maintenance - Retail-การจัดการสินทรัพย์- ...
Navision (NAV) Implementation for Food Industry (0 คำวิจารณ์)
บริษัทอุตสาหกรรมวิวัฒน์ เป็นผู้นำในการผลิตน้ำมันพืชในประเทศไทย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ "ทิพ" ซึ่งบริษัทภัทร โปรเกรส จำกัด ได้นำเสนอ Microsoft Navision version 4.0...
Navision (NAV) Implementation for Manufacturing Industry (0 คำวิจารณ์)
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ต้องมีการวางแผนการจัดการด้านการผลิตและการตลาดอย่างสอดคล้องกัน เพื่อสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด และส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกำหนด บริษัทภัทร...