กำลังแสดง 1-1 จากผลลัพธ์ 1 รายการ ทั่วโลก

Navision (NAV) Implementation for Manufacturing Industry (0 คำวิจารณ์)
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ต้องมีการวางแผนการจัดการด้านการผลิตและการตลาดอย่างสอดคล้องกัน เพื่อสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด และส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกำหนด บริษัทภัทร...