การเขียนภาพรวมบริษัท

ลูกค้าต้องการทราบสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาก้าวหน้า

พวกเขาต้องการทราบถึงสิ่งที่คุณสามารถให้บริการได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่วิสัยทัศน์หรือพันธกิจของคุณ

 

ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการ:

อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์ Pinpoint ฉบับสมบูรณ์

ดูตัวอย่างภาพรวมบริษัท

 

ประโยคแรกของภาพรวมบริษัทจะปรากฏในผลการค้นหา โปรดใส่รายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและเรื่องที่สนใจ

 1. ระบุความเชี่ยวชาญของบริษัทของคุณ
  • [ตัวอย่าง: บริษัท ABC Enterprises มีบริการฝึกอบรมนอกสถานที่และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์....]
 2. แจ้งประโยชน์ของสิ่งที่คุณเสนอให้ หรือปัญหาที่คุณจะช่วยลูกค้าแก้ไข
  • [ตัวอย่าง: เราช่วยเสริมสร้างทักษะภาคปฏิบัติซึ่งพนักงานของคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายของคุณ]
 3. แสดงบริการเฉพาะทางและโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการนำเสนอ ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อแสดงรายการ

 

ข้อกำหนด:

 • ต้องมีจำนวนคำขั้นต่ำ 20 คำและสูงสุดไม่เกิน 250 คำ สำหรับภาษาส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 1800 อักขระ สำหรับภาษาอื่นๆ เช่น ภาษารัสเซีย เยอรมัน ฟินแลนด์ และอื่นๆ ซึ่งคำส่วนใหญี่จะมีอักขระจำนวนมากนั้นต้องไม่เกิน 2500 อักขระ หากมีข้อสงสัย ให้ยึดค่าเริ่มต้นจำนวนคำที่น้อย
 • อธิบายถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของคุณหรือบริษัทของคุณ
 • ต้องใช้ชื่อบริษัทตามกฎหมายของคุณ
 • ไม่ควรมีคำอ้างอิง URL หรือข้อมูลติดต่ออย่างเช่น ที่อยู่บริษัท ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทคุณ
 • โดยต้องไม่อ้างถึงชื่อของบริษัทคู่ค้ารายอื่นของ Microsoft เว้นแต่บริษัทดังกล่าวจะเป็นบริษัทสาขาหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ หรือคุณมีข้อตกลงร่วมกับบริษัทคู่ค้ารายนั้นในการเป็นพันธมิตรและ/หรือส่งเสริมซึ่งกันและกันสำหรับโอกาสในการทำงานที่มีร่วมกัน

เว้นแต่คุณจะมีข้อตกลงการทำงานร่วมกับคู่ค้ารายอื่นของ Microsoft การอ้างถึงบริษัทคู่ค้ารายอื่นในโปรไฟล์ของคุณอาจทำให้ผลการค้นหาสำหรับบริษัทของคุณเบี่ยงเบนไป และทำให้เกิดความสับสนสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หากคุณกล่าวถึงการทำงานให้กับหรือทำร่วมกับบริษัทคู่ค้ารายอื่นในอดีต โปรดขออนุญาตในการอ้างถึงจากบริษัทนั้นๆ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ: ชื่อบริษัทที่คุณแสดงใน Pinpoint ต้องเป็นชื่อบริษัทตามกฎหมายที่ลงทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในภูมิภาคของคุณ ชื่อบริษัทของคุณไม่สามารถมีผลิตภัณฑ์ของ Microsoft รวมอยู่ในชื่อ

ข้อกำหนดด้านประเทศและภาษา

ภาพรวมบริษัทและรายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการของคุณต้องเขียนในภาษาท้องถิ่นของภูมิภาคของคุณ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประยุกต์และบริการเฉพาะทางที่นำเสนอในสหรัฐอเมริกาและมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะปรากฏอยู่ในตลาด Pinpoint สำหรับสหรัฐอเมริกา

เมื่อส่งโปรไฟล์ของคุณไปยังตลาดใหม่ เว็บไซต์ที่คุณลิงก์ต้องใช้ภาษาเดียวกันกับภาษาของตลาดนั้น ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและคุณต้องการเพิ่มโปรไฟล์ของคุณในตลาดเยอรมัน คุณต้องลิงก์กับเว็บไซต์ของคุณในเวอร์ชันเยอรมัน

การแสดงข้อเสนอของคุณจะช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาคุณพบได้มากขึ้น และทำให้มีการแสดงโซลูชันของคุณในตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะทางของ Microsoft

รวมคำสำคัญที่ถูกต้อง

สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในการปรับปรุงโปรไฟล์เครื่องมือค้นหาของคุณ คือ การรวมคำสำคัญลงในข้อมูลภาพรวมบริษัทตลอดจนรายชื่อโปรแกรมประยุกต์และบริการของคุณ

"คำสำคัญ" คำที่ลูกค้าของคุณใช้ค้นหาโปรแกรมประยุกต์และบริการของคุณ ซึ่งสามารถเป็นคำและ/หรือวลีเน้นการกระทำหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่หมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้โปรแกรมประยุกต์หรือบริการของคุณ
 • งานหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ลูกค้าต้องการประสบความสำเร็จโดยใช้โปรแกรมประยุกต์หรือบริการของคุณ
 • การวัดแสดงให้เห็นว่าโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยคำซึ่งตรงความต้องการของลูกค้าธุรกิจ และ/หรือสอดคล้องกับงานด้านธุรกิจที่ลูกค้าต้องการประสบความสำเร็จจะมีผู้เข้าชมมากที่สุดและมีรายชื่อปรากฏในอันดับสูงๆ ในผลลัพธ์การค้นหา

แหล่งที่มาของคำสำคัญได้แก่:

 • ฟังถ้อยคำที่ลูกค้าใช้ขณะพูดคุยกับคุณถึงความต้องการด้านธุรกิจของตน คำที่ลูกค้าเหล่านั้นใช้อาจเป็นคำที่ลูกค้าธุรกิจอีกหลายๆ รายใช้เพื่อบอกความต้องการของตน และค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีที่คุณนำเสนอ
 • ใช้เครื่องมือออนไลน์ เช่น เครื่องมือคำสำคัญ Bing โดย WordStream, Google เจาะลึกการค้นหา และ Wordtracker
 • ค้นหาผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่โปรแกรมประยุกต์และบริการของคุณเพิ่มประสิทธิภาพหรือสนับสนุนในไซต์ Microsoft

คำแนะนำสำหรับตำแหน่งและความถี่ของคำสำคัญมีดังนี้:

 • ตำแหน่งและความถี่ของคำสำคัญในโปรไฟล์ของคุณจะต้องสมจริงและเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโปรไฟล์ที่อ่านเข้าใจง่ายที่จะนำเสนอความเชี่ยวชาญของคุณและพูดถึงความต้องการของลูกค้าของคุณ เครื่องมือค้นหา Pinpoint และตลาดจะสแกนคำสำคัญต่อไปนี้:
  • ชื่อบริษัท: คุณอาจใช้เพียงแค่ชื่อธุรกิจตามกฎหมายของบริษัทคุณ อย่าใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ Microsoft ในชื่อบริษัทของคุณ
  • ชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทาง: ตั้งชื่อข้อเสนอที่บอกให้ลูกค้าทราบถึงสิ่งที่ข้อเสนอสามารถทำได้ อนุญาตให้ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ Microsoft ในชื่อโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์หรือบริการเฉพาะทางของคุณเฉพาะในกรณีที่ชื่อนั้นก็มีตัวบอกลักษณะหรือตัวระบุถึงสิ่งที่ข้อเสนอสามารถช่วยลูกค้าหรือวิธีการที่ข้อเสนอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ด้วยเช่นกัน
  • ภาพรวมบริษัท รายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการ: สองประโยคแรกของภาพรวมบริษัทและรายชื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
   • บอกให้บุคคลอื่นทราบโดยทันทีว่าคุณมีความเชี่ยวชาญด้านใด
   • ระบุการทำงานของโปรแกรมประยุกต์หรือบริการของคุณ
   • โดยใช้คำสำคัญหรือวลีที่สั้นกระชับและเกี่ยวข้อง
  • ชื่อความสามารถ: เครื่องมือค้นหา Pinpoint และตลาดจะจับคู่คำสำคัญกับชื่อความสามารถที่คุณมี
  • ผลิตภัณฑ์ที่ “ทำงานด้วย”: แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะของ Microsoft ที่โปรแกรมประยุกต์หรือบริการเฉพาะทางของคุณส่งเสริมและสนับสนุน ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ "ทำงานด้วย" ที่เกี่ยวข้องจากเมนูแบบหล่นลงในแดชบอร์ด
  • URL ของเว็บไซต์: หาก URL ของเว็บไซต์ของคุณมีคำที่ตรงกับคำสำคัญที่ป้อนลงในเครื่องมือค้นหา คำนี้จะนับรวมอยู่ในการอันดับการค้นหาของคุณ