ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์(LBIS)

โดย บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

ระบบ LBIS (Location Based Information System)
เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อช่วยสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอภาพรวมของข้อมูลและดูรายละเอียดของแต่ละจุดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนั้นระบบ LBIS สามารถรองรับการทำงานบนระบบ Cloud ของ Microsoft Azure ซึ่งช่วยให้สามารถขยายธุรกิจสู่ Global Network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลมากและกระจายอยู่บนหลายระบบ LBIS จะสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้วิเคราะห์ร่วมกันได้โดยง่าย ถือเป็นระบบที่ต่อยอดโดยไม่ต้องยกเลิกระบบเก่าหรือเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติงานของพนักงาน

UNIQUENESS

1. ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลขององค์กร

2. มั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บใน Server ขององค์กร

3. สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และผู้ใช้งานระบบสามารถตั้งระบบให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

4. รองรับการทำงานบนระบบ Cloud เพื่อขยายธุรกิจสู่ Global Network

Features
- Centralized Data: รองรับการใช้งานได้ทั้งองค์กร และสามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้

- Simply Set Up and Go: สามารถ set up ระบบให้เข้าได้กับทุกองค์กรได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งสามารถออกแบบโครงสร้างข้อมูล สร้างประเภทของข้อมูลและเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบข้อมูลได้เองตามที่ต้องการ

- Unlimited Data Entries: เก็บรายละเอียดของจุดข้อมูลได้ไม่จำกัดในหลากหลายรูปแบบของประเภทข้อมูล เช่น ตัวเลข, ข้อความ, ค่าสถิติ หรือ URL link

- Fully Supports Future Expansion: มีระบบ API (Application Programming Interface) เพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อกับ Application อื่นๆได้ในอนาคต

- Integrate with Tablet/ Smartphone: ระบบสามารถเก็บข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone (BlackBerry และ Android) และ Tablet (iPad) เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

- Multiple Support of Overlay Layers: ระบบสามารถวางซ้อนชั้นข้อมูลอื่นบนแผนที่ได้ เช่น ชั้นข้อมูลประชากร พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก

- Fully Integrated with GIS: ทุกจุดข้อมูลจะถูกวิเคราะห์และแสดงผลเสมือนใช้ระบบ GIS ด้วยรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่อง GIS

- Real-time Data Analysis and Report: สามารถแสดงรายงานข้อมูลแบบ Real-time ตามขอบเขตที่ต้องการ ในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกราฟหรือ Excel

- Highly Secured Information: มั่นใจเรื่องข้อมูลจะไม่รั่วไหลออกข้างนอกด้วยระบบ Encryption และระบบแผนที่ที่พัฒนาเอง นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบภายในองค์กรได้

เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์(LBIS) ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft