ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Innoviz Leasing Management

โดย Innoviz Solutions Co., Ltd.
 • ชนิดโปรแกรมประยุกต์

  Add-in/Add-on
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ

  การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
 • ทำงานร่วมกับ

  Microsoft Dynamics AX 2009
 • ตามประเภทธุรกิจ

  บริการด้านการเงิน
Innoviz Solutions Co., Ltd.

Innoviz Solutions Co., Ltd.

"อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2005 ด้วยทีมที่ปรึกษาจาก PricewaterhouseCoopers ปัจจุบันมีที่ปรึกษากว่า 40 ท่านที่เน้นไปที่การวางระบบ Microsoft Dynamics AX เพียงผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้น สมาชิกในทีมของเราก็อยู่ในอุตสาหกรรมมากว่า 10 ปี โดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน Business Process Improvement, Change Management, Project Management, Accounting Principle และ ERP Implementation เรานำความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญและเติบโตเร็วที่สุดของเศรษฐกิจอนาคตของประเทศไทย วิธีการได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในประเทศไทย นั่นก็คือการได้รับ Cost of Ownership (TCO) ที่ต่ำที่สุด รวมถึง Return on Investment (ROI) และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงที่สุด

ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และคำมั่นสัญญาอย่างเหนียวแน่นจากผู้ถือหุ้นรายหลักที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเงินจากนักลงทุนในธุรกิจการเงิน เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยทำให้เรารักษาคำมั่นสัญญาในระยะยาวระหว่างเรากับลูกค้า
"
เรากล้ายืนยันความสำเร็จของโปรเจคทีผ่านมาทั้งหมด