ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท
 • ชนิดโปรแกรมประยุกต์

  On-premises Application
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ

  การจัดทำบัญชีเงินเดือน (Payroll)
 • ทำงานร่วมกับ

  Microsoft Dynamics AX 4
 • ตามประเภทธุรกิจ

  ทั่วไป - นำไปใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ

Innoviz Payroll Module เป็นโมดูลที่ทาง Innoviz ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับระบบ Microsoft Axapta โดยอยู่บนพื้นฐานของการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ตามวิธีการของกรมสรรพากร ทุกประการ ท่านสามารถใช้โมดูลนี้ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมี Microsoft Axapta Human Resource Module ขอให้มี Base Package และ Finance I ก็เพียงพอ

รายละเอียดของโมดูลได้แก่
- เก็บรายละเอียดของพนักงาน ที่จำเป็นในการคำนวณภาษี ประกันสังคม โดยสามารถสร้าง รายได้ประเภทต่างๆ และรายการหักประเภทต่างๆ ได้เอง
- สามารถเก็บรายละเอียดของนายจ้างคนก่อนของพนักงาน เพื่อการคำนวณเงินได้เพิ่มเติม
- รองรับเงินกองทุนสะสม
- สร้างใบรับรองเงินเดือน รายการที่ส่งให้ธนาคารเพื่อการโอนเงินเดือน
- รายงาน ภงด 1, ภงด 1ก, ใบหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เป็นต้น

โมดูลนี้ ยังสามารถรองรับการทำเงินเดือนสำหรับพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน และเราสามารถเชื่อมโยงระบบกับเครื่องรูดบัตรได้

Innoviz Payroll Module ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft