ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

Innoviz Thai Localization Module

โดย Innoviz Solutions Co., Ltd.

Innoviz Thai Trade Module เป็นโมดูลที่ทาง Innoviz พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับประกาศของกรมสรรพากรฉบับที่ 89 และ Innoviz ได้ทำการขึ้นทะเบียน Microsoft Axapta เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานซอฟแวร์ประเภท ค เพื่อให้สามารถใช้ได้ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร Thai Trade Module นี้ จะช่วยให้ความยากลำบากในด้านที่เกี่ยวกับการทำรายการ และรายงานทางภาษี รวมทั้งรายงานที่ต้องส่งกรมสรรพากร กลายเป็นเรื่องง่าย และแม่นยำ ถูกต้อง

รายละเอียดในโมดูลได้แก่ เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง เป็นต้น

Innoviz Thai Localization Module ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft