มีระดับคะแนน
2.5
2.5 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

  • ตำแหน่งที่ตั้ง

    ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ, THA
  • เว็บไซต์บริษัท

    http://www.ecartstudio.com
ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (2) 643-0807
โทรสาร: +66 (2) 643-0810

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 และได้เข้าเป็นบริษัทในกลุ่มล็อกซ์เล่ย์ ไอที กรุ๊ป เมื่อปี 2551 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและให้คำปรึกษาทางด้านระบบ Web-Based Application และระบบ Enterprise Location-Based Application แบบครบวงจร รวมทั้งบริษัทฯ ได้ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Microsoft (Thailand) และได้ใช้เทคโนโลยีจาก Microsoft ในการพัฒนา Application โดยใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง จนได้รับรางวัลจากการประกวด Software ดีเด่นจากหลายสถาบัน จึงทำให้สินค้าและการบริการของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าองค์กรเป็นอย่างมาก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีขนาดใหญ่