Du rapporterer en anmeldelse som upassende
Hvis du mener at dette innholdet er upassende og synes det burde fjernes fra Pinpoint, rapporterer du det ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Pinpoint-teamet vil vurdere forespørselen og treffe nødvendige tiltak. Vær oppmerksom på at synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, ikke tilhører Microsoft. Takk.
* Obligatorisk
*
*
*
Maksimalt 2000 tegn